Dahiliye

Dora Veteriner'de, evcil hayvanlardaki karmaşık hastalıkları ve durumları tedavi etmek için yetkin deneyimle birlikte şefkatli bakım sağlar.

Her evcil hayvan bir bireydir ve bakım, teşhis ve tedavi sizin ve evcil hayvanınızın ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.


UYGULAMA PROSEDÜRLERİ:

KEMİK İLİĞİ BİYOPSİLERİ

Bunlar, mevcut kanser türünü daha spesifik olarak tanımlamaya yardımcı olan ve bazı durumlarda prognostik olabilen özel lekeler ve gelişmiş testlerdir.

TEŞHİS TESTLERİ VE TEDAVİLER

Dahiliye uzmanlarımız Gastrointestinal, Solunum, İdrar (böbrek, mesane), Karaciğer, Endokrin (şeker hastalığı, tiroid, pankreas, hormon), Bağışıklık aracılı, kan hastalıkları ve enfeksiyon hastalıklarının teşhis ve tedavisi için uygun ileri testleri seçme konusunda uzmanlığa sahiptir

ENDOSKOPİ

Endoskopi, fiber optik içeren küçük bir tüp aracılığıyla çeşitli vücut sistemlerinin içinin görsel olarak incelenmesidir. Endoskop, bir dahiliyecinin iç organların içini görmesini sağlayan bir deliğe yerleştirilir. Bazen prosedür, biyopsi örneklerinin toplanması gibi sadece tanı amaçlıdır ve diğer zamanlarda prosedür, balon genişletme, stent yerleştirme veya yabancı bir cismin çıkarılması gibi tedavi amaçları için kullanılır. Sağladığımız birçok endoskopi türü vardır; üst ve alt gastrointestinal sistem, burun boşluğu, solunum yolu ve idrar yolu.

I-131 RADIOİODİN TEDAVİSİ

Kedilerde hipertiroidizmi tedavi etmek için kullanılan bu program, Wisconsin eyaletinde sunulan iki programdan yalnızca biridir. Tedavi enjeksiyonu, kedilerde hipertiroidizmi tedavi etmenin basit ve etkili bir yoludur ve uzun süreli ilaç, özel diyet veya ameliyat olmadan %94 iyileştiricidir.

TRANSFÜZYON TIBBI

Transfüzyon tıbbı, bir kan transfüzyonunun ne zaman uygun olduğunu belirlemek, ihtiyaç duyulan spesifik kan ürünlerini sağlamak ve hastanın transfüzyona verdiği yanıtı yakından izlemekten oluşur.

Dahiliye Hizmetleri

ENDOKRİNOLOJİ

Hiperadrenokortisizm veya Hipoadrenokortisizm
Diyabet
Hipertiroidizm veya Hipotiroidizm
Hipofiz Bozuklukları

GASTROENTEROLOJİ

Açıklanamayan Kilo Kaybı
Akut ve Kronik Pankreatit
Akut ve Kronik Kusma/İshal

HEPATOLOJİ (KARACİĞER HASTALIKLARI)

Akut Karaciğer Yetmezliği
Kronik Olarak Yükselen Karaciğer Değerleri
Hepatit

BAĞIŞIKLIK ARACILI HASTALIK

Bağışıklık Aracılı Hemolitik Anemi
İmmün aracılı Trombositopeni
Poliartrit

BULAŞICI HASTALIK

Kene kaynaklı (Lyme, Ehrichiosis, RMSF, Anaplasmosis)
Viral, Mantar, Bakteriyel

NEFROLOJİ/ÜROLOJİ (BÖBREK VE ÜROLOJİK DURUMLAR)

Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliği
Kronik, Tekrarlayan veya Dirençli İdrar Yolu Enfeksiyonları
inkontinans
Ürolitiyazis

BESLENME YÖNETİMİ

Besleme Tüpleri
Parenteral Beslenme

ONKOLOJİK HASTALIK (KANSER)
SOLUNUM YOLLARI RAHATSIZLIĞI

LABORATUVAR :

Hematoloji: Tam kan sayımı, Hemogram, Kan sitolojisi, Periferik Yayma Preparatı, Formül Lökosit,PCR Testi,Hızlı Kan Testi

Biyokimyasal Analiz (Karaciğer,Böbrek,Tiroid,SDMA,CKD, Feline Hipertansiyon)

İdrar Analizi

Kardiyak Panel

Analizi(TİT)(UPC: idrar protein/kreatin oranı,proteinuri)

Elektrolit Paneli (Na,K,Cl,Ca,Mg,P) Kan gazları (Kan Ph,PCO2,PO2,HCO3,Baz Açığı,sO2) Kardiyak

Panel (cTNl: kalp kası proteini, NT-proBNp)

Nefroloji (Kronik Böbrek Hastalığı/KBH, BUN (Üremi),

SDMA:
Yağsız vücut kütlesi kaybından daha az etkilenen, daha hassas bir belirteç olabilir.
Böbrek fonkisyonu biomarker’ıdır ve glomerular filtrasyon hızı (GFR) ile yüksek korelasyona sahiptir.
SDMA böbrek fonkisyonu açısında sensitif-duyarlı bir indikatördür- böbrek fonksiyonunda %25 seviyesinde bir azalmanın dahi tespit edilmesini sağlar.
Kreatine göre daha güvenilir parametredir- genellikle böbrek hastalığına eşlik eden diğer durumlardan etkilenmez.(Kas Kütlesi ve Diyet gibi)
Böbrek sağlığına daha derin bir bir bakış sağlamak için hem hasta hem de sağlıklı hayvanlarda(kedi ve köpek) , her biyokimya paneline ve CREA/BUN testine SDMA testini eklenmesi önerilmektedir.
SDMA Test, IRIS(İnternational Renal Interest Society-Uluslararası Böbrek Derneği) yayınlamış olduğu Kronik Böbrek Hastalığı(KBH) derecelendirme ve tedavi kılavuzunda önerilmektedir.
SDMA; Hipertiroidi hastası kedilerde glomerüler filtrasyon hızı yükselir ve sekunder-ikincil olarak kas kütlesinde kayıp oluşur ve bu durum altta yatan
Kronik Böbrek Hastalığını (KBH) maskeleyebilir. IDEXX SDAM TEST, hipertiroidizmda kreatinine göre daha güvenilir bir böbrek fonksiyon göstergesidir,
Çünkü kreatinin vücut kütlesinden etkilenirken, SDMA etkilenmez.
Kreatinin,Yüksek Kan Basıncı/Sistemik Hipertansiyon,Akut Böbrek Hasarı,Toksisite/Zehirlenme (Örn : NSAI/Non-steroid Ağrı kesiciler, Etilen Glikol/Antifriz,Zambak )

ARAŞTIRMA: Altta Yatan Sebep Neden, tedavi edilebilir durum, eşzamanlı hastalık, kronik böbrek hastalığı/KBH

Altta Yatan Sebep :

İdrar Yolu Enfeksiyonu/piyelonefritis Toksisite (Örn : NSAI,Etilen Glikol, Zambak) Akut Böbrek Hasarı( Azotemi, Üremi) Sistemik Hipertansiyon Kronik Böbrek Hastalığı(KBH)

I) Kan kreatinin ve SDMA konsantrasyonlarına göre KBH evrelendirmesi

II) Proteinuri ile alt evrelendirme : Amaç böbrek kaynaklı idrarda protein varlığını tespit etmektir. Standart idrar çubukları bazen yanlış pozitif sonuçlara yol açabilir, bu nedenle veteriner hekimler, idrar protein/kreatin oranı(UP/C) gibi türe özgü albuminuri tayini yapan, daha spesifik bir tarama testi kullanmayı önermektedir. İdrarda protein olmayan veya sınırda olan proteinurik aralıktaki hastalarda UP/C “mikroalbuminürik” olarak kategorize edilebilir. IRIS(Uluslararası Böbrek Derneği) UP/C değeri 0,2-0,5 arasında –sınırda- olan ve köpek için >0,5’ten büyük, kedi için >0,4’ten büyük değerler için izlemeye devam etmeyi önermektedir.

III) Kan basıncı ile alt evrelendirme : Köpek ve kedi hastalar ölçüm koşullarına ve çoklu ölçümlere alıştırılmalıdır. Tercihen ayrı günlerde kliniğe tekrarlanan hasta ziyareti sırasında yapılan (en az 2 saat ara verilirse kabul edilebilir ) çoklu sistolik kan basıncına dayanmalıdır.

140 mm Hg: Normotansif- Minimal
140-159 mm Hg: Prehipertansif - Düşük
160-179 mm Hg: Hipertansif Orta Seviye
180 mm Hg: Şiddetli Hipertansif - Yüksek

Yapılması Gereken:

İdrar Kültürü ve minimum inhibitör konsantarasyonu(MIC) duyarlılığı
Enfeksiyöz Hastalık Testleri
Abdominal Görüntüleme
İdrarda Protein:kreatinin(UPC) oranı(proteinuri)
Tansiyon Ölçümü

Eş Zamanlı Durumlar

Hidrasyon Durumu
Tiroid(Kedi)

YÖNET:

Altta yatan hastalığın tedavi edilmesi gerekir. Değerlendirilen böbrek hasarının yönetilmesi ve uygun bakım protokollerinin ayarlanması gerekir.(Bolca temiz su, gerekirse böbrek destekleyici diyet başlanır.)(Hipertansiyon için gerekli ilaç başlanır.)(Canlı vücut ağırlığı ve kas kütlesi takip edilir.)

Enfeksiyöz Hastalık Testleri

KEDİLER İÇİN;

FeLV/FIV

Feline Vaccicheck: Kedilere yapılan karma aşıların vücutta oluşturduğu antikor titresi, bağışıklık seviyesini ölçmek için yapılan bir kan testidir.
Panleukopeni (Kedi Gençlik Hastalığı)
Herpesvırus (Viral Enfeksiyon)
Calicivırus (Viral Stomatitis, Ateşli Ağız Yarası)

Feline Immuno
Toxoplasma gondii
Chlamydia psicatti

FCoV: Feline Coronavırus

KÖPEKLER İÇİN;

Canine Vaccicheck: Köpeklere yapılan karma aşıların vücutta oluşturduğu antikor titresi, bağışıklık seviyesini ölçmek için yapılan bir kan testidir.
Enfeksiyöz Canine Hepatit (Enfeksiyöz Karaciğer Hastalığı)
Distemper (Köpek Gençlik Hastalığı )
Parvovırus (Kanlı İshal Hastalığı)